מאמרים

בראשית היה קבלן

בראשית היה קבלן בראשית היה קבלן והקבלן קנה מגרש. הוא קיבל היתר לבנות עליו, בנה בניין ומכר דירות לרבקה ולאברהם ולמשה. ואז בא פקיד וסיבך את הכול, ניסה לשפר

לקריאה נוספת»