עבודות קבלניות

חברת מור (י.ז.) השקעות ואחזקות בע"מ משמשת כקבלנית ביצוע במספר רב של פרויקטים עבור יזמים אחרים. החברה מגישה הצעות במסגרת מכרזים שמוציאים היזמים ולאחר הזכייה במכרז משמשת הזרוע הביצועית של הפרויקט על פי התוכניות וההיתרים שקיבל היזם – מגמר התכנון ועד מסירת הפרויקט ליזם, תוך הקפדה על עמידה בלוחות הזמנים.