אלמוג כדאי שלד

חברת מור השקעות מבצעת בעזרת עובדים זרים רבים שלד או עבודות גמר עבור יזמים מובחרים ברחבי הארץ