בית אבות עכו

אנו בונים כקבלן ראשי 10,000 מ"ר בית אבות בעכו.