בן צבי נתניה

אנו בונים פרויקט זה עם עובדים מולדבנים בשיטת שלד כולל חומר.