מגדל חלוצים נתניה

בפרויקט זה אנו משמשים כקבלן ראשי לביצוע בניין משרדים.