מטלון תל אביב

אנו משמשים בפרויקט זה כקבלן מפתח עבור קבוצת רוכשים במסגרת תמ"א 38-2.

בפרויקט זה 21 דירות וחנות.