שלמה המלך נתניה

שלמה המלך נתניה – בנייה חדשה ביזמות.